Main Page | About Us | E-Mail Access | Contact
  MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  MICRO PRODUCTION,
SERVICES, PARTNERSHIPS
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  PRODUCTS AND SERVICES

  Ads
 

COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
2.12 SANDI


Общо представяне | Резултати от представянето


В процес на разработка

 

 

 

Инвестирай в своето бъдеще!

Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България е ко-финансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Регионален Фонд за Развитие

Тази страница не отразява непременно официалната позиция на Европейската съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.


Общо представяне | Резултати от представянетоMain Page | About Us | E-Mail Access | Contact
Web design : Dezibel Media | Hosting and maintenance: INCDTurboengines COMOTI National Research & Development Institute for Gas Turbines INCDT COMOTI, COMOTI, Research, Development, Innovation, Gas Turbines, compressors, laboratory, mobile laboratory, mobile station, acoustics, vibrations, vibration analysis, acoustic analysis, FFT analysis, FFT, COMOTI, comoti.ro, www.comoti.ro, laboratory of acoustics, vibration laboratory, laboratory of acoustics and vibrations, noise diagnosis, noise, noise analysis, spectra, spectrum, cepstru analysis, diagnosis, diagnosis acoustics, vibration diagnosis, diagnosis sounds, noise diagnosis, monitoring, acoustic monitoring, vibration monitoring, noise monitoring, noise maps, acoustic mapping, noise mapping, making acoustic maps, acoustic, acoustic measurements, vibration measurement, noise measurement, acoustic projects, projects vibrations, noise projects, research, acoustics, vibrations research, sound research, research and development, development acoustics, acoustic protection, Natural Gas Screw Compressors, CU Series under IR licence