MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  RESEARCH DEPARTMENTS
  TURBO SCIENTIFIC JOURNAL

  Ads
 
The Ministry of Education and Scientific Research - National Authority for Scientific Research and Innovation Organizes a competition for occupying the position of general Director of the NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI. Details
 
COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.23. ASMTR
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

ASMTR este un proiect suport care va genera viitoare propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare. Proiectul propune un pachet de actiuni suport in vederea ecologizarii transportului aerian prin reducerea emisiilor sonore si chimice emanate de motoarele turboreactoare.
Problema reducerii zgomotului disturbant si a noxelor de NOx si CO2 reprezinta un domeniu prioritar in aria de cercetare Europeana, urmarindu-se identificarea unor solutii tehnologice eco-friendly.

Obiective proiect

Obiectivul principal al acestei propuneri de proiect este de a creste gradul de corelare a cunostintelor si a tehnologiilor intre potentialele tari participante la Programul Cadru 7.

Proiectul urmareste:

1. Crearea unei echipe de cercetare formata din ingineri specialisti in acustica, ingineri chimisti, profesori universitari si cel mai important tineri absolventi in formare;

2. Intocmirea unei baze de date, care sa contina progresele realizate prin diferite programe de cercetare, progrese legate de motoarele turboreactoare;

3. Realizarea unui workshop si a unei expozitii;

4. Formarea de parteneriate intre potentialele tari participante la viitorul Program Cadru 7 si initierea de propuneri de proiecte.

Etape proiect

Etapa I - Elaborarea metodologiei de lucru pentru organizarea pachetului de manifestari stiintifice

Etapa II - Organizarea Workshop-ului. Metode de reducere si monitorizare a emisiilor unui motor turboreactor. Realizarea bazei de date pentru facilitarea transferului de cunostinte

Etapa III - Organizarea expozitiei si participarea la conferinta internationala. Autoevaluarea realizarilor si asigurarea continuitatii

Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Main Page | About Us | Contact | Login
© 2019 COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines. All rights reserved.