MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  RESEARCH DEPARTMENTS
  TURBO SCIENTIFIC JOURNAL  Ads
 
The Ministry of Education and Scientific Research - National Authority for Scientific Research and Innovation Organizes a competition for occupying the position of general Director of the NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI. Details
 
COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.5. COGENEX
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Punct de informare legislativa

Legislatie specifica instalatiilor de cogenerare

Domeniul abordat în cazul cercetării are la bază conceptul de producere combinată a energiei electrice căldurii şi/sau frigului de mică şi medie putere, conform Directivei C.E. nr. 8/2004 a Parlamentului Consiliului European, privitoare la “promovarea cogenerării” şi a Legii energiei electrice nr. 13/2007 .

Cogenerarea este o tehnică extrem de eficientă în alimentarea cu energie electrică şi căldură pentru piaţa europeană de energie şi reprezintă o parte din strategia Uniunii pentru o utilizare eficientă a energiei. Producerea combinată de căldură şi energie electrică economiseşte energie, îmbunătăţeşte securitatea în furnizarea energiei şi este avantajoasă din punct de vedere al costurilor. Este vorba despre unităţi de producere combinată,  cu puteri electrice unitare de la câţiva kW până la cativa MW. Soluţiile respective se adresează tuturor tipurilor de consumatori: urbani şi aşezări ţărăneşti, consumatori terţiari (hoteluri, complexe comerciale, aeroporturi, spitale, complexe turistice, sportive, şcoli, complexe universitare, staţii de tratare a apelor uzate, complexe de porcine, viticole etc.), consumatori industriali şi agroindustriali (de tip ferme, industrie mică etc.). Conform aceleiaşi directive, aceste soluţii reprezintă o prioritate pe termen scurt, mediu şi lung pentru toate ţările membre şi viitoare membre ale U.E., trebuind să constituie o direcţie de dezvoltare în domeniul asigurării cu energie.

Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Main Page | About Us | Contact | Login
© 2017 COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines. All rights reserved.