MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  RESEARCH DEPARTMENTS
  TURBO SCIENTIFIC JOURNAL  Ads
 
The Ministry of Education and Scientific Research - National Authority for Scientific Research and Innovation Organizes a competition for occupying the position of general Director of the NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI. Details
 
COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.13. EPOWER
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Obiectivele prioritare ale dezvoltării sectorului energetic românesc il constituie dezvoltarea resurselor de energie regenerabilă pentru realizarea cerintelor privind protecţia mediului. Europa este lider în producerea de energie electrică bazată pe energia eoliană, care se întrevede o soluţie de viitor. Realizarea proiectului va conduce la conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale, eoliene, ţinând cont de specificul României. Din studiile efectuate rezultă că România se află într-o zonă cu climat temperat- continental, având un potenţial energetic eolian ridicat în zona litoralului Mării Negre.

Proiectul propune realizarea experimentală a unei turbine cu ax vertical, de tip multipală, din materiale uşoare, care antrenează un generator electric la o putere de maxim 5 KW , cu o turaţie de aproximativ 200 rot/min, pentru utilizarea in scopuri industriale cât şi casnice.

Potrivit direcţiilor actuale de cercetare şi a perspectivelor de dezvoltare în continuare a tehnologiilor eoliene, exista un prag fizic faţă de capacităţile productiei de energie eoliană, care, potrivit legii lui Albert Betz, doar 59% din energia cinetica adusa de curentii de aer poate fi recuperata maximal, spre a fi convertita in energie mecanica primara.

Pentru obtinerea, in continuare, de noi performante, cele mai multe idei converg tot catre ameliorari aerodinamice.

Astfel, cercetarile actuale vizeaza nu numai caracteristicile palelor, ci rotorul in ansamblul sau.

Modelarea acestuia poate aduce noi progrese si, implicit, noi performante.

Obiective proiect

Obiectivele proiectului sunt prezentate in etapele urmatoare:

Etapa I - Cercetare fundamentală - CF - Studiul soluţiilor teoretice de valorificare a potenţialului eolian de mică intensitate în vederea producerii energiei electrice

Etapa II - Cercetare aplicativă - CA - Activităţi de proiectare, realizare şi experimentare a modelului experimental de turbină eoliană pentru intensităţi reduse ale vântului

Etapa III - Cercetare aplicativă - CA - Activităţi de proiectare, realizare şi experimentare a modelului experimental de turbină eoliană pentru intensităţi reduse ale vântului. Proiectarea unui model la scară, execuţia şi testarea în suflerie.

Etapa IV - Cercetare aplicativă - CA - Realizarea masuratori parametri ai turbinei de vânt destinată valorificării vitezelor mici ale vântului. Executie generator electric

Etapa V - Montare, testare, analiza performante.-T, S/T, AS - Transfer tehnologic şi valorificarea cunoştinţelor S/T şi a rezultatelor cercetării

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Mircea Dan IONESCU
dan.ionescu@comoti.ro
Universitatea Politehnică Bucureşti - Centrul CCEPM www.pub.ro

Universitatea Petrol şi Gaze - Ploieşti www.upg-ploiesti.ro

INCDIE ICPE - CA www.icpe-ca.ro

SC PETROMSERVICE SA www.petromservice.ro
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Main Page | About Us | Contact | Login
© 2017 COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines. All rights reserved.