MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  RESEARCH DEPARTMENTS
  TURBO SCIENTIFIC JOURNAL

  Ads
 
The Ministry of Education and Scientific Research - National Authority for Scientific Research and Innovation Organizes a competition for occupying the position of general Director of the NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI. Details
 
COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.8. PROGRAMUL 4 - Parteneriate in domenii prioritare
 
3.8.12. IQMD
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumatul proiectului

Proiectul IQMD propune realizarea unui program de “firma”, unic, specific activitatii institutelor de cercetare care au si activitati de fabricatie pentru prototipuri si serie mica a unor piese cu forme complexe in scopul identificarii particularitatilor de generare a suprafetelor si de proces prin modelarea si simularea activitatii de proiectare tehnologica specifice, prelucrarilor prin aschiere in conditii HSC (High Speed Cutting), controlului si coordonarii in timp real a acestora.

Pentru succesul proiectului acesta trebuie sa treaca testul SMART, adica obiectivele Specifice trebuie sa fie clare si precise, rezultatele pot fi confirmate, adica-Masurabile si Adecvate strategiei companiei. Proiectul trebuie sa fie Realist si finalizat la un Termen care sa-i asigure competitivitatea.

Motivele introducerii acestui sistem reprezinta concentrarea catre urmatoarele cerinte:

  • Estimarea fezabilitatii activitatilor (proiecte, servicii...) prin:
    - prevederea resurselor necesare
    - evaluarea riscurilor
  • Atingerea unor obiective definite, lucrand orientat pe obiectiv
  • Economisirea Resurselor prin munca eficienta
  • Ridicarea nivelului de calitate
Sistemul CAD-CAM-CAE este un sistem integrat computerizat de managerizare a activitatilor prin Planificare, Organizare, Conducere, Comunicare si Control permanent.

Obiective generale

Sistemul integrat computerizat CAD-CAM-CAE urmareste identificarea principalilor factori care determina calitatea proiectarii si executiei produselor din domeniul aeronauticii si impune ca pentru atingerea acestui deziderat sa realizeze:

a) pentru activitatea de proiectare, elaborarea unor proceduri de modelare, de calcul de curgeri, de rezistenta care sa scurteze ciclul de la elaborarea profilelor „calde” la profilele de prelucrare „reci” si sa permita ca pe baza istoricului (arborelui) din programul de modelare sa creeze premizele elaborarii tehnologiilor de executie a reperelor. De asemenea proiectul isi propune integrarea proiectarii si analizei cu testarea cu scopul definirii unui set de conditii limita si conditii de operare.

Tot in cadrul activitatii de proiectare isi propune elaborarea unei proceduri de stabilire a cotelor ce trebuiesc masurate activ stocate si incluse in fisa de masuratori in vederea acceptabilitatii.

b) pentru activitatea de executie scurtarea timpilor de transfer a modelului pe masina unealta, scurtarea timpului de elaborare a tehnologiilor de prelucrare, stabilirea unor regimuri intensive de prelucrare, simularea proceselor de prelucrare, programarea procesului de productie, cu scopul de a reduce timpii de elaborare a pieselor.

c) pentru activitatea de control scopul principal al relizarii unui sistem integrat sta in reducerea timpilor de control intermediar, obtinerea automata a cotelor realizate, emiterea automata a documentelor de calitate solicitate de sistemul de calitate. Obtinerea in timp real, fara dispozitive si personal suplimentar a cotelor reale.

Sistemul integrat de modelare si managerizare are si scopul auxiliar de informatizare si a altor sectoare conexe ale elaborarii produselor: gestionarea documentatiei de executie, a documentatiei tehnologice, de calitate, programarea productiei, elaborarea de rapoarte specifice.

Componenta consortiului

CO - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

P1 - www.upb.ro - UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

P2 - www.preminv.ro - UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI – Centrul PREMINV

P3 - www.geci.ro – SC GECI ENGINEERING SERVICES SRL - BUBURESTI

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

CO, P3 – Cercetari privind formularea conceptului de sistem integrat de proiectare, prelucrare, control CAD-CAM-CAE. Identificarea proceselor de validare a calitatii proiectelor.

CO, P1, P2, P3 – Identificarea caracteristicilor reperelor critice din turbomotoare. Identificarea particularitatilor de generare a suprafetelor complexe si a regimurilor de prelucrare in conditii HSC (High Speed Cutting) si optimizarea acestora prin stabilirea domeniilor de aplicare pe masinile-unelte CNC. Achizitonarea de echipamente si software.

CO, P1, P2, P3 – Simularea sistemului integrat CAD-CAM-CAE si experimentarea lui in conditii reale. Interpretarea rezultatelor.

CO, P3 – Publicarea rezultatelor la conferinte interne.

CO, P1, P2 – Publicarea rezultatelor la conferinte internationale.

CO – Brevetarea sistemului si a rezultatelor

Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Main Page | About Us | Contact | Login
© 2019 COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines. All rights reserved.