MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  RESEARCH DEPARTMENTS
  TURBO SCIENTIFIC JOURNAL  Ads
 
The Ministry of Education and Scientific Research - National Authority for Scientific Research and Innovation Organizes a competition for occupying the position of general Director of the NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI. Details
 
COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
Partitipation at National Programmes
3.8. PROGRAMME 4 - Partnerships in priority areas
 
3.8.25. MCT200
General description | Detailed description | Results Presentation |

Detailed description

Abstract

În prezent Uniunea Europeană este dependentă, în domeniul energiei, de importuri în proporţie de peste 50%. Această dependenţă precum şi previziunile diminuării accelerate a resurselor tradiţionale de energie, fără o suficientă dezvoltare încă a resurselor regenerabile, au condus la emiterea unor directive privind economisirea energiei. Politica UE în domeniul energiei este de a lua măsuri pentru utilizarea raţională a energiei produsă, în scopul reducerii până în 2020 a consumului cu 20%, prin încurajarea utilizării în proporţie cât mai ridicată a energiei disponibilă în combustibili, utilizând soluţii tehnice cu randamente cât mai ridicate. În condițiile în care România va trebui, conform înțelegerilor cu Comisia Europeană, să liberalizeze prețul la gazele din producția internă, importanța dotării cu un echipament de producere eficientă a energiei electrice și termice la costuri reduse este evidentă. Una din soluțiile de producere a energiei sub costurile standard, care realizează o economisire importantă a resurselor energetice, este utilizarea grupurilor cogenerative destinate producerii combinată de energie electrică si termică, utilizând același combustibil primar. Procesul cogenerativ asigură un nivel ridicat al eficienței energetice de până la 90%, nivelul de emisii poluante fiind mult mai redus, raportat la cantitatea de energie produsă. În contextul prezentat se pune tot mai mult problema utilizării microcentralelor cogenerative pentru producere combinată de energie electrică și termică pentru IMM-uri, consumatori de puteri mici, mici comunități. Proiectul propune realizarea de cercetări științifice și experimentale pentru acumularea de cunoștințe ștințifice și experiență în vederea creșterii nivelului tehnic și tehnologic al microcentralelor echipate cu microturbine. Prin soluțiile tehnice noi propuse pentru implementare în configurația modelului functional cogenerativ, se vine în întâmpinarea cerințelor de dezvoltare și îmbunătățire continuă a caracteristicilor tehnice pentru microcentralele cogenerative, aducând contribuții de dezvoltare, peste nivelul actual al acestora. În prezent, microcentralele cogenerative se compun dintr-o microturbina cu gaze care antrenează print-un reductor de turație un generator electric. Energia termică conținută în gazele evacuate din microturbină este parțial recuperată într-un schimbător de căldură. Proiectul propune dezvoltarea unui model functional cogenerativ compus dintr-o microturbina cu gaze, cu randament ridicat, cu o putere de 30 kW. Noutate tehnică, peste starea actuală în domeniu, constă în eliminarea reductorului de turație prin dezvoltarea unui demonstrator-generator electric de înaltă turație, cuplat direct la arborele microturbinei, generând o frecventa a tensiunii furnizata ridicată. Energia electrica generata la o frecventa mai mare decât a rețelei va fi adaptata printr-un convertizor de frecventa la frecventa rețelei Sistemulului Energetic National. Energia termica a gazelor evacuate din microturbină va fi recuperată prin intermediul unui schimbător de căldură apă-gaze de evacuare. Se preconizează, ca urmare a experienței dobândite în urma derulării proiectului, că se pot dezvolta pe viitor grupuri similare ca performanțe, cu flexibilitate în privința tipului de combustibil utilizat (biomasă si biogaz), astfel venind în întâmpinarea tendințelor utilizării resurselor regenerabile pentru producerea de energie.

General objectives

Proiectul propune realizarea de cercetări științifice și experimentale pentru acumularea de cunoștințe științifice și experiență în vederea creșterii nivelului tehnic și tehnologic al microcentralelor echipate cu microturbine. Prin soluțiile tehnice noi propuse pentru implementare în configurația modelului funcțional cogenerativ, se vine în întâmpinarea cerințelor de dezvoltare și îmbunătățire continuă a caracteristicilor tehnice pentru microcentralele cogenerative, aducând contribuții de dezvoltare, peste nivelul actual al acestora

Consortium

Coordinator - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

Partner 1 - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Inginerie Electrică ICPE-CA

Partner 2 - S.C. EUROTEHNICA NORD INVEST S.R.L.


Partner 3 - S.C. CUANTUM S.R.L.Porject stages

Stage 1 (year 2014): Fundamentarea solutiei constructiv-functionala a modelului functional micro-cogenerativ. .

Stage 2 (year 2015): Optimizare constructiv-functionala model functional micro-cogenerativ de 30 kW. Documentatie tehnica pentru fabricatie ansamblu model functional si componente de integrare ansamblu model functional pe stand experimentare COMOTI. Fabricatie componente. Realizare subansamble model functional. Realizare componente de integrare/experimentare pe stand.

Stage 3 (year 2016): Experimentare ansamblu model functional micro-cogenerativ de 30 kW. Testare generator si schimbator de caldura. Analiza rezultatelor. Actualizare documentatie. Promovare. Diseminare

General description | Detailed description | Results Presentation |
 

Main Page | About Us | Contact | Login
© 2017 COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines. All rights reserved.