MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  RESEARCH DEPARTMENTS
  TURBO SCIENTIFIC JOURNAL  Ads
 
The Ministry of Education and Scientific Research - National Authority for Scientific Research and Innovation Organizes a competition for occupying the position of general Director of the NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI. Details
 
COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.12. PULSOCAM
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Proiectul îşi propune realizarea unui tip nou de cameră de ardere (inexistentă pe piaţa românească) în care procesul de ardere se desfăşoară în regim pulsatoriu, ce va fi folosită ca sursă de gaze fierbinţi. Se are în vedere utilizarea mai multe tipuri de combustil (lichid şi gazos), deci camera de ardere va fi policarburantă. Totodată se va realiza un nou concept de calcul şi proiectare a camerelor de ardere cu funcţionare în regim pulsatoriu corelat cu soluţii originale de control şi prelucare, în vederea îmbunătăţirii performanţelor şi caracteristicilor lor.

Procesele de ardere şi curgere pulsatorie se desfăşoară în regim nestaţionar si favorizeaza o ardere completă a combustibilului, deci eficienţă mărită a arderii şi reducere a emisiilor de noxe, precum şi intensificarea transferului de căldură, deci economie de combustibil.

Procesul de ardere în regim pulsatoriu depinde de forma traseului gazodinamic, astfel proiectul vizează aplicarea metodelor de calcul şi simulare numerică pentru studiul unei camere de ardere pulsatorie funcţionând pe combustibil lichid şi combustibil gazos în vederea analizării performanţelor generale precum şi a emisiilor de noxe prin acest procedeu în comparaţie cu soluţiile tehnice actuale.

Camera de ardere pulsatorie “model experimental” va suferi modificări, teste şi verificări complexe pe standul de probă special conceput în vederea atestării soluţiei adoptate şi a optimizării metodelor de calcul abordate.

Obiective proiect

Obiectivele proiectului sunt prezentate in etapele urmatoare:

Etapa I - Ipoteze si teorii privind concepţia şi realizarea camerelor de ardere pulsatorie

Etapa II - Analiza parametrilor ce influenţează procesul de ardere pulsatorie şi proiectarea modelului experimental

Etapa III - Realizarea camerei de ardere pulsatorie, proiectarea şi realizarea standului de experimentare şi testarea modelului experimental folosind combustibil lichid şi combustibil gazos

Etapa IV - Testarea modelului experimental, modificări constructive şi interpretarea rezultatelor testarii. Elaborarea manualului de prezentare

Etapa V - Omologarea internă şi prezentarea soluţiei de cameră de ardere pulsatorie; analiza tehnico- economică. Diseminarea rezultatelor

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Constantin Eusebiu HRIŢCU
eusebiu.hritcu@comoti.ro
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi www.tuiasi.ro

Prof. Dr. Ing. Gheorghe DUMITRASCU
gdum@mec.tuiasi.ro
Universitatea Politehnică Bucureşti – CCAS www.aero.pub.ro

Prof. Dr. Ing. Virgil STANCIU
vvirgilstanciu@yahoo.com
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi www.ugal.ro

Prof. Dr. Ing. Tănase PANAIT
tanase.panait@ugal.ro
S.C. AEROSTAR S.A. Bacau www.aerostar.ro
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Main Page | About Us | Contact | Login
© 2017 COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines. All rights reserved.