MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  RESEARCH DEPARTMENTS
  TURBO SCIENTIFIC JOURNAL

  Ads
 
The Ministry of Education and Scientific Research - National Authority for Scientific Research and Innovation Organizes a competition for occupying the position of general Director of the NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI. Details
 
COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.17. TRIPLUFLUX
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Website Retea X-NOISE

Prezenta propunere vizează aplicarea metodelor de calcul şi simulare numerică pentru studiul unei noi soluţii a unui motor turboreactor de aviaţie tripluflux în vederea studiului performanţelor generale ale motorului precum şi a emisiilor de noxe şi zgomot ale acestei noi configuraţii prin comparaţie cu soluţiile tehnice actuale.
Pe baza rezultatelor calculate se va proiecta şi executa instalaţia experimentală pentru încercarea ajutajelor în vederea testării şi optimizării metodelor de calcul abordate.


Ideea este micşorarea zgomotului produs de gazele de ardere la ieşirea din ajutajul de reacţie prin micşorarea vitezei relative intre fluxurile motorului.
 Aceasta se obţine prin setarea presiunii pe fluxul secundar, p2·< p1 si pe cel de al treilea , p3<p2.

Alte avantaje preconizate ale solutiei sunt performante marite fata de solutiile existente (forta specifica marita, consum specific de combustibil mai redus) la aceeasi sectiune frontala; poate asigura aceleasi performante ca solutia dubluflux dar vehiculand un debit de aer mai mic.

Obiective proiect

Principalul obiectiv al proiectului propus îl· constituie determinarea eficienţei soluţiei de motor aeroreactor tripluflux prin comparaţie cu soluţia actuală dubluflux, utilizând metode combinate de calcul, simulare numerică, analiză şi proiectare, precum şi a tehnologiei de testare, măsurare şi optimizare a unui ansamblu de ajutaje de evacuare pentru un jet tripluflux de gaze de ardere, care să lucreze stabil şi silenţios în regim de croazieră.

Scopul proiectului este de a obţine suficiente date care să valideze· soluţia astfel încât să poată fi promovată intr-un viitor proiect european de tipul „Integrated Project” şi de creare a unui parteneriat naţional de lungă durată capabil să participe şi să abordeze teme complexe in proiecte europene.

Acest proiect este o bună oportunitate de a fi creat acest· parteneriat şi de a promova soluţia şi dezvolta această soluţie tehnică intr-un viitor proiect european.

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Valentin SILIVESTRU
valentin.silivestru@comoti.ro
Universitatea Politehnică Bucureşti www.aero.pub.ro

Prof. Dr. Ing. Virgil STANCIU
vvirgilstanciu@yahoo.com
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi www.tuiasi.ro

Prof. Dr. Ing. Gheorghe DUMITRAŞCU
gdum@mec.tuiasi.ro
INCAS www.incas.ro

Ing. Victor PRICOP
vpricop@incas.ro
S.C. STRAERO S.A. www.straero.ro

Dr. Ing. Achim IONIŢĂ
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Main Page | About Us | Contact | Login
© 2019 COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines. All rights reserved.