MAIN RESEARCH
DIRECTIONS
  PARTICIPATION AT
EUROPEAN PROJECTS
  PARTICIPATION AT
NATIONAL PROJECTS
  LABORATORIES FOR
EXPERIMENTING, TESTING
AND EXAMINATION
  TECHNOLOGICAL RESEARCH
AND DEVELOPMENT
  RESEARCH & DEVELOPMENT
ACTIVITY ACKNOWLEDGEMENT
  MANAGEMENT SYSTEM
OF QUALITY
  RESEARCH DEPARTMENTS
  TURBO SCIENTIFIC JOURNAL

  Ads
 
The Ministry of Education and Scientific Research - National Authority for Scientific Research and Innovation Organizes a competition for occupying the position of general Director of the NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR GAS TURBINES COMOTI. Details
 
COMOTI Institute has GHH-RAND license for production and service of screw compressors. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.4. UBICENT
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Scopul proiectului este de a studia, si realiza o instalaţie in ciclu cogenerativ, cu biomasa, depăşind astfel barierele tehnice si economice ce sunt actualmente atât in Romania cat si lume referitoare la utilizarea folosirii semnificative a biomasei, in special al deşeurilor de lemn, la producerea de energie electrica. Scopul este de a demonstra fezabilitatea si competivitatea acestor sisteme.
Ciclul cu turbine cu gaze (Brayton) are avantaje termodinamice in comparaţie cu ciclul cu turbine cu abur (Rankin)datorita faptului ca lucrează la temperaturi mult mai mari, si presiuni mai mici. De exemplu, temperatura maxima este la turbine cu gaze de 1000-1300°C comparativ cu 500°C pentru turbine cu abur.
Ciclul pe care va lucra acest proiect consta in combinarea ciclului cu turbine cu gaze, dezvoltat pentru combustibili convenţionali, cu gazeificarea sau arderea lemnului sau deşeurilor de lemn.

Sistemul va fi in clasa 15-30 Kwe. In acesta clasa de putere, avantajele sun multiple, principalul fiind reducerea substanţiala a costurilor de transport, având in vedere ca biomasa de acest tip este de obicei răspândita pe suprafeţe mari, iar după estimările din domeniu, distante mai mari de transport, peste 15-30 Km devenind neeconomice.
Finalizarea cu succes,prin demonstrarea performantelor va crea încredere si premisele unor investiţii majore in acest domeniu, cu efecte economice deosebite.

Obiective proiect

Obiectiv 1 - CERCETARE, ACHIZIŢII

Activitate 1.1.

Evaluarea potenţialului de dezvoltare a cercetărilor în domeniu, performanţe preliminare, ipoteze de lucru. Studiu de soluţii constructive, achiziţii echipamente.

Obiectiv 2 - CERCETĂRI, ACHIZIŢII, EXECUŢII, EXPERIMENTĂRI

Activitate 2.1.

Evaluare performanţe. Studiu de soluţii constructive, achiziţie echipamente. Cercetări teoretice ale soluţiei alese, proiecte de execuţie.

Activitate 2.2.

Achiziţie echipamente, cercetări teoretice, proiecte de execuţie. Execuţii model experimental, experimentări.

Obiectiv 3 - ACHIZIŢII, EXECUŢII, EXPERIMENTĂRI, DEMONSTRAREA PERFORMANŢELOR

Activitate 3.1.

Achiziţie echipamente, proiecte de execuţie. Execuţii model experimental, experimentări. Experimentări, demonstrarea performanţelor, concluzii asupra posibilităţilor de extindere.

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Cristian CÂRLĂNESCU
cristian.carlanescu@comoti.ro
Universitatea Tehnica Cluj Napoca www.utcluj.ro

Prof. Dr. Ing. Gheorghe BADEA
gheorghe.badea@insta.utccluj.ro
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi www.tuiasi.ro

Prof. Dr. Ing. Gheorghe DUMITRAŞCU
gdum@mec.tuiasi.ro
Universitatea Politehnică Bucureşti www.upb.ro

Conf. Dr. Ing. Alexandru MARIN
amarin_inid@yahoo.com
S.C. NEGURA S.R.L. www.negurasrl.ro

Ing. Mihai NEGURA
office@negurasrl.ro
Institutul de Fizică al Academiei Chişinău www.ifa.md

Drd. Ing. Tudor CUCIUC
cuciuctud@yahoo.com
Universitatea Tehnica Wroclaw www.pwr.wroc.pl

Prof. Dr. Ing. Krzysztof JESIONEK
Krzysztof.Jesionek@pwr.wroc.pl
S.C. PEWO ENERGIETECHNIK mbH & Co.KG www.pewo.de

Ing. Petrick Karl EGBERT
info@pewo.de
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Main Page | About Us | Contact | Login
© 2019 COMOTI - Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines. All rights reserved.