DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO

  Anunturi
 
I.N.C.D.T. COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de instalatii de de cercetare experimentala in domeniul aeronautic: Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari de demontare, transport, descarcat si montat platforme si cadre agabaritice de la S.C. INAR S.A. Brasov la I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 16.05.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail :contact@comoti.ro.
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari constructii-montaj pentru reabilitare si instalare doua skiduri de compresoare in sector MARGHITA Detalii
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial:
1. Compensator - constructie sudata conform desen anexat;
2. Difuzor - constructie sudata conform desen anexat .
Ofertele pot fi depuse prin e-mail la adresa contact@comoti.ro pana marti 27.03.2018 ora 12,00
Desen1 Desen2
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Serviciul de Cercetare privind analiza FEM a mecanismului de inchidere (container si presa mecanica )din cadrul proiectului SEALPHO 2. Termenul de finalizare a serviciului este de 60(saizeci) de zile de la data semnarii contractului.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 26.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele materiale :
- teava Cu 99,9 φ 28 * 1* 5000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
- teava Cu 99,9 φ 13 * 1* 4000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 21.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona serviciu de executie ANSAMBLU COT PALETAT , reprezentand o constructie sudata electric pe dispozitiv , detensionata dupa sudura , ajustata la proeminentele exterioare ale voletilor si controlat defectoscopic pentru fisuri , conform desen anexat.
Desen
Oferta poate fi depusa pana la data de 15.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresele de e-mail :
paul.radulescu@comoti.ro si ruxandra.slujitoru@comoti.ro
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial. Detalii
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.7. EEISG
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

O problemă de maximă importanţă a strategiei energetice a României, pe termen mediu şi lung o reprezintă diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze – interconectări ale sistemului de transport naţional cu sistemele ţărilor vecine, respectiv dezvoltarea capacităţilor de stocare, pentru acoperirea vârfurilor de consum pe perioada sezonului rece, respectiv creşterea gradului de siguranţă a alimentării cu gaze a consumatorilor în situaţii de criză. Creşterea gradului de siguraţă a alimentării cu gaz a consumatorului – gospodărie individuală sau o mare intreprindere, înseamnă, nu în ultimul rând, eficienţă. Pentru atingerea acestor deziderate, sunt necesare sume importante pentru activitatea de cercetare-exploatare, creşterea siguranţei exploatărilor.

Proiectul propus:” Echipament de înaltă eficienţă energetică, utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor, în zonele care se confruntă cu dificultăţi în alimentarea cu gaze” vine în întâmpinarea acestei strategii, asigurând, prin realizarea lui, creşterea gradului de siguranţă a alimentării cu gaz a consumatorilor.

În prima etapă se face o analiză a situaţiei actuale a depozitării gazelor în depozite subterane corelată cu identificarea procesului tehnologic de înmagazinare a gazelor într-un depozit subteran , respectiv prezentarea stadiului cercetărilor privind gazodinamica treptelor de compresor centrifugal în scopul optimizării performanţelor termodinamice ale compresorului pentru presiuni înalte.
 
Fiind vorba de un echipament care lucrează într-o atmosferă potenţial explozivă se face şi o analiză, finalizată cu recomandări privind condiţiile şi normele care trebuiesc respectate la proiectarea, execuţia şi exploatarea lui.
Etapa următoare - II – furnizează documentaţia necesară pentru execuţia modelului functional, respectiv experimentarea lui pe stand (cu aer).Procedura este permisa de normative –PTC 10, norma ASME,respectiv ISO 5839-,testele si prelucrarea datelor achizitionate oferind date despre functionarea unitatii de comprimare in locatia aleasa (pe gaz )

Promovarea rezultatelor finale se face prin organizarea unui simpozion cu demonstraţii privind funcţionarea echipamentului, a unei mese rotunde şi workshop pe tematica abordată, respectiv prin publicarea de articole, cărţi şi organizarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice, în cadrul etapei a III-a.
Categoriile de activităţi desfăşurate sunt definite şi admise conform Legii 324/2003 pentru aprobarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, respectiv regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare, publicat în M.O. nr. 850/16.09.2004

Obiective proiect

Propunerea de proiect “Echipament de înaltă eficienţă energetică, utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor, în zonele care se confruntă cu dificultăţi în alimentarea cu gaze” are ca obiectiv final executarea si experimentarea unor rotori cu eficienta maxima,parte componenta a unui echipament eficient, ce poate fi utilizat pentru înmagazinarea subterană a gazelor.Raspunzand unei necesitati stringente –cresterea capacitatilor de inmagazinare,respectiv a sigurantei alimentarii cu gaze-dezvoltarea in tara noastra a proiectarii si realizarii de turbomasini industriale raspunde necesitatii integrarii industrei romanesti in structurile industriale performante (U.E).Bazat pe cunostintele proprii acumulate in multi ani de experienta,inclusiv prin contacte internationale importante ,in cadrul proiectului se va realiza un nou concept privind proiectarea ,controlul dimensional si prelucrarea mecanica a rotorilor centrifugali.

În demararea proiectului se trece de la faza iniţială de analiză teoretică – pornind de la strategia de dezvoltare a capacităţilor de înmagazinare – a procesului tehnologic de înmagazinare, respectiv cercetări privind gazodinamica treptelor de compresor, la elaborarea documentaţiei de execuţie, execuţia, experimentarea in stand (cu aer ) pentru demonstrarea functionalitatii si a performantelor de lucru.

Obiectivele proiectului (concept de proiectare nou,tehnologie noua,produs nou) vor creste capacitatea sistemului CDI din Romania de a acumula cunostinte,rezultate si experienta de prim rang in domenii stiintifice si tehnologice de varf,de a le difuza si transfrea catre mediul economic pentru cresterea competitivitatii acestuia.Proiectul realizeaza o concentrare si valorificare optima a potentialului stiintific si tehnologic de cel mai inalt nivel calitativ existent in Romania.Reteaua de cercetare nou creata integreaza institutii de C-D din domeniile vizate si creste capacitatea Romaniei de a asigura parteneri competitivi in programele de colaborare stiintifica si tehnica,precum si in aliantele tehnologice internationale.Putem afirma deci ca proiectul se conformeaza prioritatilor programului CEEX,deoarece realizeaza o concentrare si crestere a calitatii,a performantelor in activitatile de C-D urmarind:

-atingerea nivelului de compatibilitate si competitivitate necesar pentru integrarea in aria europeana a cercetarii
-pregatirea concreta pentru participarea la viitorul program CDT cadru 7 al U.E

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Valentin SILIVESTRU
valentin.silivestru@comoti.ro
Universitatea Petrol şi Gaze - Ploieşti www.upg-ploiesti.ro
ARMAXGAZ - Mediaş www.armaxgaz.ro
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Bucureşti www.inpm.ro
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Prima Pagina | Despre Noi | GDPR | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.