DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO  Anunturi
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.21. FPOWER
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

Strategia actuală la nivel european este de creştere a producţiei de energie din surse regenerabile, iar tema de faţă îşi propune realizarea de contacte cu parteneri din UE, pentru dezvoltarea de parteneriate privind proiecte de realizarea de componente, proiectare şi elaborare de documentaţie pentru utilaje de producerea energiei eoliene, pentru generarea de energie electrică.

Proiectul urmăreşte integrarea cunoştinţelor şi tehnologiilor pentru realizarea conservării şi managementul durabil al resurselor naturale. Scopul acestui proiect constă în acţiuni care să sprijine un parteneriat internaţional în vederea promovării echipamentelor de utilizare a potenţialului eolian, specific teritoriului Romaniei. Realizarea legăturilor internaţionale pentru a organiza un colocviu care să constituie punctul de plecare în constituirea unor consorţii pentru participarea ca parteneri la FP7.

Obiective proiect

Obiectivele proiectului sunt prezentate in etapele urmatoare:

Etapa I:
Stadiul actual al cercetării în domeniul energiei eoliene şi identificarea tematicilor ce pot fi abordate de către INCDT COMOTI în noile proiecte FP 7.

Etapa II

Activitatea I: Stabilirea şi realizarea de contacte cu parteneri reprezentativi. Participarea la partenerii străini, la seminarii, întalniri ştiinţifice în vederea cunoaşterii de către aceştia a capabilităţii de participare a INCDT COMOTI şi a partenerilor din ţară, la proiecte internaţionale.

Activitatea II: Stabilirea tematicilor ce urmează a fi abordate, stabilirea şi realizarea de contacte cu parteneri reprezentativi. . Organizarea la INCDT COMOTI, cât şi la parteneri, de seminarii, întalniri ştiinţifice cu invitarea cercetătorilor reprezentativi din firme şi instiţutii UE.

Activitatea III: Dezvoltarea de noi parteneriate pentru participarea la proiecte din cadrul FP 7 şi acţiuni de integrare a institutului în reţeaua ERA (European Research Area).

Etapa III :

Stabilire şi realizare contacte cu parteneri şi cercetători români şi europeni cu mare experienţă în domeniul energiei eoliene şi a centralelor eoliene, cu aplicabilitate la domeniul de potenţial al României.

Activitatea I  :

Organizarea de seminarii la sediul partenerilor, în scopul armonizării metodelor de calcul, proiectare, execuţie şi experimentare, precum şi de acumulare de noi cunoştinţe pentru alinierea la standardele UE.

Activitatea II :

Actiuni de diseminare a cunostintelor catre partenerii romani din domeniul energiilor curate (firme şi universităţi) şi pregătirea lor pentru participarea la proiecte de cercetare EU in cadrul FP7.

Etapa IV:

Dezvoltarea de noi parteneriate pentru participarea la proiecte din cadrul FP 7 şi acţiuni de integrare a institutului în reţeaua ERA (European Research Area) 

Activitatea I:

Stabilirea de tematici comune cu parteneri UE, a partii de contributie a INCDT COMOTI in diferitele noi propuneri de proiecte.

Activitatea II :

Acţiuni de promovare de soluţii şi firme româneşti în noile proiecte EU din cadrul FP 7. Stabilirea de noi contacte cu firme româneşti de profil.

Activitatea III  :

Definitivarea parteneriatelor pentru participarea la noi proiecte în FP 7

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Dr. Ing. Mircea Dan IONESCU
dan.ionescu@comoti.ro
Universitatea Politehnica Bucuresti- Centrul CAMIS www.pub.ro

Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Prima Pagina | Despre Noi | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.