DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO

  Anunturi
 
I.N.C.D.T. COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de instalatii de de cercetare experimentala in domeniul aeronautic: Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari de demontare, transport, descarcat si montat platforme si cadre agabaritice de la S.C. INAR S.A. Brasov la I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 16.05.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail :contact@comoti.ro.
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari constructii-montaj pentru reabilitare si instalare doua skiduri de compresoare in sector MARGHITA Detalii
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial:
1. Compensator - constructie sudata conform desen anexat;
2. Difuzor - constructie sudata conform desen anexat .
Ofertele pot fi depuse prin e-mail la adresa contact@comoti.ro pana marti 27.03.2018 ora 12,00
Desen1 Desen2
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Serviciul de Cercetare privind analiza FEM a mecanismului de inchidere (container si presa mecanica )din cadrul proiectului SEALPHO 2. Termenul de finalizare a serviciului este de 60(saizeci) de zile de la data semnarii contractului.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 26.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele materiale :
- teava Cu 99,9 φ 28 * 1* 5000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
- teava Cu 99,9 φ 13 * 1* 4000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 21.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona serviciu de executie ANSAMBLU COT PALETAT , reprezentand o constructie sudata electric pe dispozitiv , detensionata dupa sudura , ajustata la proeminentele exterioare ale voletilor si controlat defectoscopic pentru fisuri , conform desen anexat.
Desen
Oferta poate fi depusa pana la data de 15.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresele de e-mail :
paul.radulescu@comoti.ro si ruxandra.slujitoru@comoti.ro
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial. Detalii
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.8. PROGRAMUL 4 - Parteneriate in domenii prioritare
 
3.8.9. GAPP
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumatul proiectului

Proiectul isi propune realizarea unui generator de aerosoli pentru protectia plantelor impotriva bolilor si daunatorilor, conceput pe baza tehnologiilor utilizate in industria aeronautica.

Necesitatea de a reduce daunele provocate de catre daunatori si bolile plantelor, impune utilizarea de metode de combatere a acestora.

O metoda foarte eficienta este administrarea sub forma de aerosoli a substantelor de protectie aflate in stare lichida, suspensii sau emulsii, realizata printr-o pulverizare fina a acestora, reducandu-se in acest mod cantitatea de substanta pe unitatea de suprafata si consumul de energie necesar pulverizarii.

Solutia propusa pentru realizarea generatorului de aerosoli se bazeaza pe tehnologiile specifice din industria aeronautica, ceea ce constituie o noutate pe plan national.

Functionarea generatorului de aerosoli propus are la baza procese ce se desfasoara in regim nestationar si este influentata de: natura combustibilului si a substantelor pulverizate; geometria traseului gazodinamic si conditiile de mediu.

Procesele de ardere şi curgere în regim nestaţionar favorizeaza arderea completă a combustibilului, deci eficienţă mărită a arderii şi reducerea emisiilor de noxe.

Pentru realizarea proiectului se vor parcurge etapele: cercetarea proceselor termogazodinamice, inclusiv prin cod CFD; proiectarea, realizarea si experimentarea instalatiei la nivel de model experimental si functional, cu combustibili clasici si biomasa, in laborator si in conditii reale; analiza rezultatelor experimentale in vederea validării, omologarii si brevetarii tehnologiei si diseminarea rezultatelor.

Realizarea se va face, în baza experienţei, a realizărilor precedente şi a brevetelor acumulate de colectivul proiectului, finalul fiind o instalaţie originală, ce se va breveta.

Proiectarea şi calculul se vor face în baza unui cod numeric de calcul ce va verifica şi valida pe standurile de experimentare ale partenerului CO – COMOTI, conceptia si validarea datelor experimentale. Pentru realizarea acestui scop, proiectul îşi propune o abordare modernǎ a problemei, utilizǎnd cele mai recente dezvoltǎri ale metodologiei de calcul numeric, şi anume o combinaţie a metodei cu Simularea Vârtejurilor Mari (“Large Eddy Simulation” – LES) cu modelul de combustie al Amestecului cu Vârtej Liniar (“Linear Eddy Mixing” – LEM) cu rezultate preliminare ale aplicǎrii celor douǎ metode pentru anumite curgeri specifice încurajatoare, obtinute de conducatorul stiintific. Va fi dezvoltat modulul pentru curgeri turbulente cu aplicatie directa in jeturile folosite in generarea aerosolilor.

Partenerul CO-COMOTI va folosi inclusiv rezultate in programul FP7 TEENI, în care este responsabil al experimentărilor (prin directorul de proiect). Partenerii P2, P3 şi P4 vor folosi metodica şi codul rezultat in activitatea curenta de cercetare şi doctorantura, partenerul P4 va folosi acest cod în cercetările pe care le desfăşoară în programe internaţionale de aviaţie, prin modulele de curgeri fără aport de căldură. P1, P5 si P6 vor folosi instalatia experimentala in activitatile de cercetare pentru protectia plantelor impotriva bolilor si daunatorilor.

Amenajarea experimentală rezultată va putea fi folosită în realizarea unor teze de doctorat, în lipsa acestui gen de amenajări nefiind posibile abordări de teme de ultimă oră. Beneficiari sunt doctoranzii de la toate institutele de învăţământ superior din ţară, cu posibilităţi de colaborări internaţionale.

În acest scop s-a creat un parteneriat naţional capabil să sustina activitatile necesare realizarii proiectului.

Proiectul propus se incadreaza in cerintele Programului 4 si ale Directiei 5, obiectiv: 5.1.1.

Obiective generale

Principalul obiectiv propus este realizarea la nivel de model experimental a unei instalaţii de generare aerosoli cu posibilităţi de dirijare a parametrilor pentru creşterea eficienţei metodelor de combatere a bolilor si daunatorilor plantelor.

Obiective specifice si rezultate estimate

1. Cercetarea proceselor termo-gazodinamice, a procesului de generare de aerosoli si a procedeelor de protectie a plantelor impotriva bolilor si daunatorilor;
2. E laborarea tehnologiei de proiectare, realizare si experimentare a instalatiei la nivel de model experimental si model functional;
3. Realizarea instalatiei - model experimental si validarea acesteia in urma testarilor in laborator.
4. Realizarea instalatiei – model functional si validarea acesteia in urma testarilor in conditii reale pe teren;
5. Analiza rezultatelor validării, identificarea posibilitatilor de optimizare a instalatiei;
6. Diseminarea rezultatelor proiectului şi analiza posibilitatilor de valorificare a acestora.

Componenta consortiului

CO - www.comoti.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

P1 - www.univagro-iasi.ro - UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

P2 - www.ugal.ro - UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI

P3 - www.pub.ro - Universitatea Politehnica din Bucureşti

P4 - www.incas.ro - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE "ELIE CARAFOLI" S.A.

P5 - STATIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA GEOAGIU

P6 - www.icas.ro - INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE BUCURESTI

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Activitate I.1. Ipoteze si teorii privind procesele termogazodinamice generatoare de aerosoli.
CO. Evaluarea potentialului de dezvoltare a cercetarilor in domeniul generatoarelor de aerosoli.
P1. Evaluarea procedeelor de protectie a plantelor impotriva bolilor si daunatorilor.
P2. Ipoteze si teorii privind formarea de aerosoli prin injectarea unor amestecuri lichide in jeturi de gaze calde.
P3 . Evaluarea instalatiilor generatoare aerosoli utilizate in agricultura.
P4. Studiul transferului de caldura si masa in amestecuri formate din jeturi de gaze calde si lichide pulverizate.
P5. Evaluarea procedeelor de protectie a culturilor pomicole impotriva bolilor si daunatorilor.
P6. Evaluarea procedeelor de protectie a padurilor impotriva bolilor si daunatorilor.

Activitate II.1. Proiectarea generatorului de aerosoli – model experimental si a standului de testare. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare
CO. Proiectarea instalatiei de generare aerosoli – model experimental si a standului de testare in laborator.
P1. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare a instalatiilor de generare de aerosoli pentru protejarea plantelor.
P2. Proiectarea sistemului de alimentare si pulverizare in jetul de gaze a instalatiei pentru modelul experimental.
P3. Proiectarea sistemului de alimentare cu combustibil si a sistemului de aprindere pentru modelul experimental.
P4. Proceduri de simulare numerica prin cod CFD a curgerii bifazice.
P5. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare a instalatiilor de generare de aerosoli pentru protejarea culturilor pomicole.
P6. Analiza parametrilor si conditiilor de functionare a instalatiilor de generare de aerosoli pentru protejarea padurilor .

Activitate II.2. Realizarea modelului experimental si a standului de testare. Elaborarea programului de testare pe stand.
CO. Realizarea modelului experimental si a standului de testare. Elaborarea programului de testare pe stand.
P2. Elaborarea programului de testare pe stand.

Activitate II.3. Testarea modelului experimental in laborator si interpretarea rezultatelor experimentale.
CO, P2, P3, P4. Experimentari, teste, masuratori si interpretarea rezultatelor.
P1, P5, P6. Evaluarea rezultatelor si a modelului experimental in vederea proiectarii si realizarii modelului functional pentru testariile in conditii reale.

Activitate III.1. Proiectarea instalatiei de generare de aerosoli – model functional.
CO. Proiectarea instalatiei de generare de aerosoli - model functional.
P2. Proiectarea sistemului de alimentare si pulverizare in jetul de gaze pentru modelul functional.
P3. Perfectionarea tehnologiei si optimizarea proceselor de genarare de aerosoli pentru diferite conditii de lucru si marimi de exploatatii agricole
P4. Perfectionarea tehnologiei si optimizarea proceselor de genarare de aerosoli.

Activitate III.2. Realizarea modelului functional; testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
CO. Realizarea modelului functional. Testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
P1, P5, P6. Elaborarea programului de testare in conditii reale.
P2. Testari in laborator. Elaborarea programului de testare in conditii reale.

Activitate IV.1. Testarea modelului functional in conditii reale.
CO, P1, P5, P6. Testarea modelului functional in conditii reale.

Activitate IV.2. Analiza rezultatelor si modificari constructive pentru imbunatatirea performantelor modelului functional.Elaborarea manualului de prezentare.
CO. Analiza rezultatelor si modificari constructive pentru imbunatatirea performantelor modelului functional. Elaborarea manualului de prezentare.
P1, P2, P3, P4, P5, P6. Evaluarea rezultatelor testarilor si a functionarii instalatiei in conditii reale. Elaborarea manualului de prezentare.

Activitate V.1. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare de aerosoli. Brevetare.
CO. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare de aerosoli. Brevetarea solutiei.
P1, P2, P3, P4, P5, P6. Omologarea interna si prezentarea solutiei tehnice a instalatiei de generare de aerosoli.

Activitate V.2. Actiuni de promovare si de diseminare a rezultatelor cercetarii.
CO, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Participari la conferinte si simpozioane, comunicari stiintifice, publicatii.

Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Prima Pagina | Despre Noi | GDPR | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.