DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO

  Anunturi
 
I.N.C.D.T. COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de instalatii de de cercetare experimentala in domeniul aeronautic: Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari de demontare, transport, descarcat si montat platforme si cadre agabaritice de la S.C. INAR S.A. Brasov la I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 16.05.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail :contact@comoti.ro.
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari constructii-montaj pentru reabilitare si instalare doua skiduri de compresoare in sector MARGHITA Detalii
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial:
1. Compensator - constructie sudata conform desen anexat;
2. Difuzor - constructie sudata conform desen anexat .
Ofertele pot fi depuse prin e-mail la adresa contact@comoti.ro pana marti 27.03.2018 ora 12,00
Desen1 Desen2
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Serviciul de Cercetare privind analiza FEM a mecanismului de inchidere (container si presa mecanica )din cadrul proiectului SEALPHO 2. Termenul de finalizare a serviciului este de 60(saizeci) de zile de la data semnarii contractului.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 26.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele materiale :
- teava Cu 99,9 φ 28 * 1* 5000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
- teava Cu 99,9 φ 13 * 1* 4000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 21.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona serviciu de executie ANSAMBLU COT PALETAT , reprezentand o constructie sudata electric pe dispozitiv , detensionata dupa sudura , ajustata la proeminentele exterioare ale voletilor si controlat defectoscopic pentru fisuri , conform desen anexat.
Desen
Oferta poate fi depusa pana la data de 15.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresele de e-mail :
paul.radulescu@comoti.ro si ruxandra.slujitoru@comoti.ro
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial. Detalii
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.8. PROGRAMUL 4 - Parteneriate in domenii prioritare
 
3.8.4. MEMOCEN
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Obiective generale

Crearea de cunoaştere , respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan global, în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a transferării ulterioare a rezultatelor în practica socio-economică ;

Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, cu impact la nivelul agenţilor economici şi transferul cunoştinţelor în practica economică; creşterea calităţii sociale , respectiv găsirea de soluţii tehnice şi ştiinţifice care susţin dezvoltarea socială şi îmbunătăţeşte condiţia umană a acesteia.

Obiective specifice

Realizarea in Romania a unei tehnologii moderne de reducere a noxelor si crestere a eficientei la centralele cogenerative si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale, va permite: c resterea calitatii activitatii unitatilor si institutiilor de C-D din Romania, care sa asigure atragerea, dezvoltarea si concentrarea de resurse umane si materiale, sustinerea dezvoltarii resurselor umane si materiale a retelelor integrate de institutii si organisme specializate, acreditate si/sau in curs de acreditare, care sa asigure competenta stiintifica si tehnica si dotarile necesare dezvoltarii unui sector/domeniu stiintific sau tehnologic si care sa cuprinda: institute nationale CD, centre/ departamente de profil din universitati, laboratoare de experimentare si testare, organisme pentru etalonare si certificare; dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare, conform cerintelor Uniunii Europene privind evaluarea conformitatii cu reglementarile tehnice.

Componenta consortiului

INCDT COMOTI

(CO)

Este singura unitate specializata din România care integrează activităţile de cercetare ştiinţifică, proiectare, producţie, experimentare, testare, transfer tehnologic si inovare în domeniul turbomotoarelor de aviaţie, motoarelor industriale cu turbină cu gaze şi maşinilor paletate de turaţie înaltă.

UPB-CCT (partener P1)

UPB-CCT are preocupari legate de: dezvoltarea solutiilor energetice avansate pentru motoarele cu aprindere prin scanteie si motoarele diesel functionand cu combustibili clasici si neconventionali; d ezvoltarea durabila a instalatiilor si sistemelor de ardere a combustibililor lichizi si gazosi (clasici si neconventionali) pentru producerea energiei electrice si termice cu evidentierea activitatii de mentenanta si promovare a tehnologiilor de reducere a emisiilor poluante; a naliza termoeconomica a sistemelor termice

OVM-ICCPET

(Partener P2)

Are la origine Institutul de Energetica al Academiei Romane, creat in 1948 pentru rezolvarea problemelor de cercetare stiintifica in domeniu. S-a privatizat in anul 2001, devenind OVM-ICCPET - firma romano-germana cu capital majoritar german.

ERG

(partener P3)

Este specializata in proiectarea echipamentelor termoenergetice (cazane de abur, apa calda si apa fierbinte) pe diversi combustibili (gaz, lichid, solid), a echipamentelor specifice pentru centrale termice (schimbatoare de caldura, boilere, recipienti sub presiune) si elaborarea de proiecte de centrale termice complete.

TERMOCAD (partener P4)

Este autorizata ISCIR pentru proiectare si executie automatizari cazane, arzatoare, centrale termice.

ICEMENERG (partener P5)

Efectueaza servicii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru creşterea eficienţei energiei electrice şi termice, avand peste 10 proiecte CEEX.

Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant

Obiectivul proiectului se cuantifica pe parcursul desfasurarii etapelor proiectului in principal prin:

  • studiu privind metodele de reducere a noxelor si crestere a eficientei la centralele cogenerative si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale;
  • model numeric privind procesele termogazodinamice din sistemul de postardere;
  • proiect tehnic pentru instalatia de postardere;
  • executie instalatie de postardere (model de laborator - obiect fizic) si testare in laborator (raport de experimentare);
  • elaborarea bazei de date cu potentialii utilizitatori ai tehnologiei integrate;
  • tehnologie integrata, eficienta-reducere de noxe, la nivel de laborator ;
  • diseminare rezultate.
Etape Proiect

Etapa I

Analiza datelor referitoare la metodele de reducere a noxelor si de crestere a eficientei la centralele cogenerative si turbocompresoarele de comprimare a gazelor naturale - Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati:  UPB-CCT, OVM-ICCPET, ICEMENERG

Etapa II

Modelarea numerică a proceselor termogazodinamice din sistemul de postardere integrat cu ansamblul turbomotor-cazan recuperator. Proiect la sistemul de postardere - Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati:  UPB-CCT, OVM-ICCPET, ERG, TERMOCAD, ICEMENERG

Etapa III

Cercetări privind noxele si eficienta energetica. Norme referitoare la instalatiile de ardere pe combustibili gazosi - Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati:  UPB-CCT, OVM-ICCPET, ERG, TERMOCAD, ICEMENERG

Etapa IV

Executie arzator postardere . Documentatie de experimentare in laborator. - Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati:  UPB-CCT, OVM-ICCPET, ERG, TERMOCAD, ICEMENERG

Etapa V

Executie dulap automatizare postardere si experimentare in laborator a arzatorului monomodular. Sinteza rezultatelor si elaborarea tehnologiei integrate, eficienta - reducere de noxe. Brevetare. - Responsabil: INCDT COMOTI; Parteneri implicati:  UPB-CCT, OVM-ICCPET, ERG, TERMOCAD, ICEMENERG


Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Prima Pagina | Despre Noi | GDPR | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.