DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO  Anunturi
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial. Detalii
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.11. Programul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare - Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata – STAR
 
3.11.4. PEMSAPU
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliată

Rezumat

În proiectul PEMSAPU s-a realizat modelul experimental pentru o unitate auxiliară de alimentare cu energie bazată pe pile de combustibil de tip PEM, dedicată aplicaţiilor spaţiale, respectiv capabilă să opereze într-un spaţiu închis caracterizat prin gravitaţie scăzută, fără a se efectua umidificarea externă a reactanţilor (hidrogen şi oxigen), cu utilizarea unei strategii inovative de gestiune a gazelor de alimentare astfel încât să se realizeze consumul lor integral, practic fără a se genera deşeuri. Se va implementa un algoritm de control al sistemului APU în ansamblul său, care să asigure o distribuire optimă a puterii între componente (panourile PV, ansamblul de pile de combustibil de tip PEM, electrolizor, baterie şi consumatori) astfel încât să se asigure în orice moment necesarul de energie electrică pe sarcină cu un consum minim de reactanţi. Toate aceste aceste probleme sunt specifice navelor cosmice şi nu au fost abordate în ansamblu mai înainte. Analiza datelor experimentale referitoare la operarea APU va permite o evaluare critică a conceptului de tehnologie APU bazată pe pile de combustibil de tip PEM în aplicaţiile spaţiale.


Obiective şi Rezultate

I. Obiective generale:

 • Promovarea şi dezvoltarea capacităţii de cercetare la nivel naţional în domeniul Unităţilor Auxiliare de alimentare cu energie electrică bazate pe pile de combustibil de tip PEM pentru aplicaţii în spaţiul cosmic.
 • îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între institutele de cercetare - dezvoltare şi partenerii din industrie.
 • Educaţia continuă multi - disciplinară a specialiţtilor în domeniile: hidrogen şi pile de combustibil, tehnologii şi sisteme cu energie regenerabilă, modelare matematică şi simulare, automatizarea şi controlul proceselor tehnologice utilizând cele mai noi şi moderne mijloace.

II. Obiective specifice:

 • Realizarea unui studiu privitor la criteriile de proiectare pentru o unitate auxiliară de alimentare cu energie electrică bazată pe pile de combustibil de tip PEM pentru aplicaţii în spaţiul cosmic.
 • Elaborarea modelului matematic al unei unităţi auxiliare de alimentare cu energie electrică bazată pe pile de combustibil de tip PEM pentru aplicaţii în spaţiul cosmic, în vederea stabilirii domeniului de variaţie al parametrilor de lucru şi a datelor de proiectare.
 • Studiu de caz pe o unitate auxiliară de alimentare cu energie electrică de mică putere pentru aplicaţii în spaţiul cosmic.
 • Evaluare tehnologică pentru o unitate auxiliară de alimentare cu energie electrică pentru aplicaţii în spaţiul cosmic.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului.

III. Rezultate

 • Studiu comparativ privind utilizarea diferitelor tipuri de APU pentru aplicaţii spaţiale
 • Definirea condiţiilor de exploatare a pilelor de combustibil alimentate cu hidrogen pentru aplicaţii spaţiale
 • Configurarea conceptului APU pentru aplicaţii spaţiale
 • Modelarea matematică şi simularea APU în configuraţia propusă
 • Proiect de execuţie şi realizarea modelului experimental pentru APU
 • Algoritm optimizat pentru managementul energetic al APU
 • Rezultatele testelor asupra ME al APU
 • Referenţial final
 • Studiu de fezabilitatePrezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Prima Pagina | Despre Noi | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.