DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO

  Anunturi
 
I.N.C.D.T. COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de instalatii de de cercetare experimentala in domeniul aeronautic: Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari de demontare, transport, descarcat si montat platforme si cadre agabaritice de la S.C. INAR S.A. Brasov la I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 16.05.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail :contact@comoti.ro.
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari constructii-montaj pentru reabilitare si instalare doua skiduri de compresoare in sector MARGHITA Detalii
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial:
1. Compensator - constructie sudata conform desen anexat;
2. Difuzor - constructie sudata conform desen anexat .
Ofertele pot fi depuse prin e-mail la adresa contact@comoti.ro pana marti 27.03.2018 ora 12,00
Desen1 Desen2
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Serviciul de Cercetare privind analiza FEM a mecanismului de inchidere (container si presa mecanica )din cadrul proiectului SEALPHO 2. Termenul de finalizare a serviciului este de 60(saizeci) de zile de la data semnarii contractului.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 26.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele materiale :
- teava Cu 99,9 φ 28 * 1* 5000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
- teava Cu 99,9 φ 13 * 1* 4000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 21.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona serviciu de executie ANSAMBLU COT PALETAT , reprezentand o constructie sudata electric pe dispozitiv , detensionata dupa sudura , ajustata la proeminentele exterioare ale voletilor si controlat defectoscopic pentru fisuri , conform desen anexat.
Desen
Oferta poate fi depusa pana la data de 15.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresele de e-mail :
paul.radulescu@comoti.ro si ruxandra.slujitoru@comoti.ro
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial. Detalii
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.22. PROMATURBO
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Rezultate

Evenimente proiect

Proiectul a avut in vedere obiective clare si concrete pe care le-a atins desfasurand activitati adecvate fiecăruia:

A. Stabilirea de conexiuni cu echipe de specialişti din alte instituţii din tara si străinătate prin organizarea unui work shop cu invitarea unor experţi din tara si străinătate, cu bogata activitate in domeniu, dar si a tinerilor cercetători, studenţi masteranzi si doctoranzi care doresc sa se implice in continuare in dezvoltarea cercetărilor, prin permanente contacte de lucru cu colaboratori internaţionali existenţi si potenţiali ai celor trei membrii ai consorţiului, prin publicarea de articole ştiinţifice si prezentarea de comunicări la manifestări ştiinţifice din tara si străinătate, prin vizite si stagii de formare;

Organizarea Workshop-ul international PROMATURBO 2007„Materiale si tehnologii noi utilizate in industria aeronautica” in cadrul INCDT COMOTI.

Directii de colaborare rezultate in urma Workshop-ului din 17- 20.10.2007 :

- Activitati de instruire (training)

- Diseminare in cadrul simpozioanelor, conferintelor si Worksop-urilor nationale si internationale:

- Acces la echipamente pentru realizarea de teste, analize si masuratori

- Consultanta in domeniul de activitate al proiectului

- Activitati de educatie sau instruire de tip Workshop;

- Actiuni de diseminare specifica (rezumate brevete), protectie a drepturilor de proprietate intelectuala si promovarea participarii la proiecte internationale si europene prin colaborare.

- Publicarea de lucrari si articole din domeniu in reviste de specialitate din tara si din strainatate cotate ISI

- Realizarea de stagii de pregatire pentru masteranzi, doctoranzi si post doctoranzi in cadrul Universitatilor din tari ale UE.

  • Invitatia de a publica rezultatele cercetarilor romanesti in reviste internationale
  • Invitatia de a participa la teste si experimentari in cadrul firmei de specialitate din Uniunea Europeana

Au fost publicate 5 articole in revista de specialitate Metalurgia International nr.3 si nr.4 cotata ISI referitoare la materiale si tehnologii utilizate in domeniul aeronauticii.

B. Facilitarea transferului de informaţi si tehnologie dinspre marile firme producătoare de materiale si echipamente pentru testare si atestarealor, prin asigurarea contactului direct (vizite de informare practica) precum si prin stagii de formare, organizarea de expoziţii si demonstraţii practice.


C. Constituirea de parteneriate internaţionale stabile care sa faciliteze integrarea grupurilor de cercetători romani in proiecte de tip ERA – Net si iniţierea de proiecte cu parteneri internaţionali,

Dezvoltarea de teme de cercetare cum ar fi:

  • realizarea de palete de turbina turnate de precizie din γ aluminide de Titan – acronim GIFT
  • aplicarea texturarii suprafetelor pentru reducerea frecarii si uzarii lagarelor cu alunecare

Rezultate proiect

Propuneri de proiecte depuse pe FP 7 in colaborare cu partenerii straini si la competitiile nationale :
  • proiect depus pe programul Capacitati Research Infrastructures Call ID FP 7 INFRASTRUCTURES – 2007-1 nr. 212930 - Instalatie de testare pentru atestarea performantelor unor materiale si nanomateriale utilizate in acoperirile lagarelor radiale de turatie ridicata (Test rig for validating performance of materials nanomaterials used in coatings for high speed journal bearings -HSJB acronym TECERBEAR) – coordonator INCDT COMOTI
  • proiect depus pe programul 4 Nanostiinta, nanotehnologi, materiale si tehnologii noi Call ID FP 7 NMP – 2007 -Large-1 propunerea nr. stage 1 CP-IP 212806-1 NOMADEX Materiale noi si comportarea lor prin degradarii in medii extreme ce contin hidrogen – Coordonator SINTEF Norvegia.
  • propunerea pe programul : FP7-ENERGY-NMP-2008-1 : Coatings for high-temperature Energy Systems via electrodeposition from Ionic Liquid Electrolytes CESTILE Coordonator Agency for New Technologies, the Energy and the Environment ENEA Italia

Propuneri de proiecte depuse la competitiile nationale :

  • Program Parteneriate in domeniile prioritare competitia PN II 2008 proiectul Cresterea eficientei energetice a turbomotoarelor utilizate in ciclu cogenerativ dezvoltand materiale avansate noi, cu baza titan si acoperiri de suprafata special - MANTITU nr. Contract 22114/2008.
  • Program Parteneriate in domeniile prioritare competitia PN II 2008 proiectul Tehnologie moderna, performanta, cu grad scazut de poluare, destinata realizarii suprafetelor dure la componentele aeronavelor si turbomotoarelor utilizate la producerea energiei – TESUPAV nr. Contract 32122/2008.
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Prima Pagina | Despre Noi | GDPR | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.