DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO

  Anunturi
 
I.N.C.D.T. COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de instalatii de de cercetare experimentala in domeniul aeronautic: Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari de demontare, transport, descarcat si montat platforme si cadre agabaritice de la S.C. INAR S.A. Brasov la I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 16.05.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail :contact@comoti.ro.
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari constructii-montaj pentru reabilitare si instalare doua skiduri de compresoare in sector MARGHITA Detalii
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial:
1. Compensator - constructie sudata conform desen anexat;
2. Difuzor - constructie sudata conform desen anexat .
Ofertele pot fi depuse prin e-mail la adresa contact@comoti.ro pana marti 27.03.2018 ora 12,00
Desen1 Desen2
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Serviciul de Cercetare privind analiza FEM a mecanismului de inchidere (container si presa mecanica )din cadrul proiectului SEALPHO 2. Termenul de finalizare a serviciului este de 60(saizeci) de zile de la data semnarii contractului.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 26.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele materiale :
- teava Cu 99,9 φ 28 * 1* 5000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
- teava Cu 99,9 φ 13 * 1* 4000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 21.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona serviciu de executie ANSAMBLU COT PALETAT , reprezentand o constructie sudata electric pe dispozitiv , detensionata dupa sudura , ajustata la proeminentele exterioare ale voletilor si controlat defectoscopic pentru fisuri , conform desen anexat.
Desen
Oferta poate fi depusa pana la data de 15.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresele de e-mail :
paul.radulescu@comoti.ro si ruxandra.slujitoru@comoti.ro
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial. Detalii
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
Participarea la Proiecte Nationale
3.7. CEEX - Programul Cercetare de Excelenta
 
3.7.14. SCAPEAU
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate

Prezentare Detaliata

Rezumat proiect

          Această propunere rezultă din necesitatea şi oportunitatea eficientizării şi rentabilizării celor peste 5000 de staţii de epurare a apelor uzate.
           Conducerea unui astfel de proces de epurare este deosebit de dificilă din mai multe puncte de vedere:a) deciziile se adoptă pe baza unor măsurători asupra parametrilor dintre care unii necesită 2 – 4 ore până la 5 zile (CBO5); b) operatorul uman nu dispune de metode, modele care să-i permită adaptarea deciziei optime în cadrul unui sistem de restricţii corect formulat în ceea ce priveşte consumurile de materii prime, materiale, energie; urmarea firească a cestui punct este că în adoptarea deciziei nu se au în vedere costurile de epurare; c) operatorul uman adoptă decizii de intervenţie în sistem în funcţie de experienţa dobândită fapt care subliniază caracterul subiectiv al acesteia; decizia umană nu are la bază sisteme ştiinţifice (modele matematice) sau tehnice. Urmarea firească este aceea a reducerii performanţelor de epurare, a costurilor mari, a protecţiei slabe a mediului înconjurător.
           Propunerea de faţă va conduce la realizarea unui sistem performant de conducere inteligentă a proceselor de epurare a apelor uzate în cadrul unui sistem de restricţii referitoare la costuri (consum de energie, consum de reactivi, materiale etc). În contextul aderării României la Uniunea Europeană această tendinţă de conducere inteligentă a proceselor de epurare va conduce la respectarea condiţiilor de calitate a apei. Se vor asigura astfel condiţiile de calitate a apelor de suprafaţă, cu asigurarea tuturor condiţiilor de protecţie a mediului înconjurător, la cerinţele impuse de Uniunea Europeană şi în vederea dezvoltării durabile  a acestei zone geografice a Europei de Sud Est.
Staţiile de control automat – de monitoring – fixe sau mobile sunt alcătuite din trei sisteme importante: a) sistemul senzorilor; b) sistemul de înregistrare – analog, digital sau mixt; c) sistemul de transmitere de la distanţă a datelor măsurate. Principalele avantaje ale staţiilor de control automat al calităţii apelor constau în funcţionarea continuă, frecvenţa foarte mare a măsurătorilor efectuate în condiţii tehnice şi fizice identice, înregistrarea şi eventual transmiterea simultană a rezultatelor obţinute şi posibilitatea de alarmare în cazul producerii unor situaţii critice. Ca dezavantaje se menţionează numărul limitat de parametri care pot fi determinaţi şi costul relativ ridicat al instalaţiei de monitorizare.
              Se impune, aşadar, ca o necesitate şi oportunitate a perioadei actuale introducerea conducerii automate a staţiilor de epurare, în special pentru cazul acelor construcţii, instalaţii şi echipamente moderne care solicită mai mulţi operatori. Ca urmare se impune conceperea, proiectarea şi implementarea unui sistem de conducere automată a proceselor de epurare, care să fie capabil să ia decizii în timp real. Economiile realizate prin folosirea acestui sistem expert de conducere şi control automata proceselorde epurare a apelor uzate, se pot calcula şi vor fi prezentate direct în cadrul temei de cercetare de excelenţă. Se vor obţine economii importante (> 33% ) din aprecierea bilanţului energetic şi chimic pe întreaga staţie pe baza programului elaborat.

Obiective proiect

Obiective generale

Obiectivul principal al proiectului este optimizarea tehnologiilor şi a exploatării staţiilor de epurare a apelor uzate prin realizarea unui sistem automat de conducere a procesului tehnologic de epurare a apelor uzate.

Obiective specifice

       Problemele propuse spre rezolvare constau în:
    - Analiza, identificarea şi modelarea matematică a proceselor tehnologice de epurare a aelor uzate.
    - Analiza concepţiilor şi a structurilor de conducere automată a proceselor de epurare, identificarea funcţiilor sistemului informatic şi estimarea volumului de informaţii vehiculat.
    - Stabilirea arhitecturii sistemului informatic, proiectarea modelului functional al sistemului de conducere automată a staţiei de epurare a apelor uzate.
    - Realizarea planului funcţional al sistemului de conducere automată a procesului de epurare, verificări funcţionale, calibrarea şi verificarea limitelor parametrilor de proces.
    - Activităţi de proiectare, realizare şi experimentare instalaţie pilot de conducere automată a proceselor de epurare a apelor reziduale.
    - Experimentarea şi certificarea (omologarea)suport de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor şi  instalaţiei pilot de conducere automată a proceselor de epurare din Staţia de Epurare URISOR a partenerului cofinantator S.C. SOMES S.A.-DEJ
    - Elaborarea unui manual de prezentare şi utilizare a sistemului de conducere automată a proceselor de epurare a apelor uzate, precum şi consultanţă şi asistenţă tehnică.
   - Activităţi suport de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor cercetării şi anume:
          - organizarea unui simpozion cu demonstraţie privind sistemul de conducere automată din Staţia de Epurare URISOR;
          - organizarea unei mese rotunde pe tematica abordată;
          - realizarea unei reţele de calculatoare pentru conducerea automată a proceselor;
          - organizarea unei sesiuni de comunicări ştiinţifice cu tematică;
          - tehnologii de mediu – sistem de conducere automată a proceselor de epurare a apelor uzate;
          - elaborarea de documentaţie pentru metodologia de calcul şi conducerea automată a proceselor de epurare a a apelor uzate;
          - publicarea de articole, cărţi pe tematica abordată şi difuzarea de CD-uri la toţi factorii interesaţi.
             Realizarea acestor obiective va avea drept urmare îmbunătăţirea efectelor economice şi sociale ale zonei în care se aplică tehnologia propusă.

Obiective masurabile

       Obiectivele măsurabile constau în principal din următoarele:
          - proiectarea, realizarea şi experimentarea în condiţii simulate a modelului funcţional;
          - proiectarea, realizarea şi experimentarea prototipului de conducere automată a procesului tehnologic în staţia de epurare a partenerului;
          - reducerea consunurilor de energie cu peste 25%;
          - reducerea costurilor de epurare cu peste 30%;
          - întocmirea dosarului de omologare;
          - omologarea (certificarea) produsului;
          - elaborarea documentaţiei pentru metodologia de calcul şi proiectarea unei instalaţii de conducere automată a procesului de tratare a apelor uzate.

       Acest proiect vine în întâmpinea cerinţelor UE în ceea ce presupune îmbunătăţirea factorilor de mediu, de încadrare a mediului ambiant românesc în mediul european.

Consortiu proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti www.comoti.ro

Prof. Dr. Ing. Dan-Niculae ROBESCU
robescu@hydrop.pub.ro
Universitatea Politehnică Bucureşti - Centrul CCEPM www.pub.ro
IMAT BISTRITA www.imat.ro
ICPE BISTRITA www.icpe-bn.ro
Universitatea SAPIENTIA www.emte.ro
S.C. SOMES S.A. DEJ www.somes.ro
Prezentare Generala | Prezentare Detaliata | Prezentare Rezultate
 

Prima Pagina | Despre Noi | GDPR | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.