DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO

  Anunturi
 
I.N.C.D.T. COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de instalatii de de cercetare experimentala in domeniul aeronautic: Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari de demontare, transport, descarcat si montat platforme si cadre agabaritice de la S.C. INAR S.A. Brasov la I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 16.05.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail :contact@comoti.ro.
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari constructii-montaj pentru reabilitare si instalare doua skiduri de compresoare in sector MARGHITA Detalii
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial:
1. Compensator - constructie sudata conform desen anexat;
2. Difuzor - constructie sudata conform desen anexat .
Ofertele pot fi depuse prin e-mail la adresa contact@comoti.ro pana marti 27.03.2018 ora 12,00
Desen1 Desen2
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Serviciul de Cercetare privind analiza FEM a mecanismului de inchidere (container si presa mecanica )din cadrul proiectului SEALPHO 2. Termenul de finalizare a serviciului este de 60(saizeci) de zile de la data semnarii contractului.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 26.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele materiale :
- teava Cu 99,9 φ 28 * 1* 5000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
- teava Cu 99,9 φ 13 * 1* 4000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 21.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona serviciu de executie ANSAMBLU COT PALETAT , reprezentand o constructie sudata electric pe dispozitiv , detensionata dupa sudura , ajustata la proeminentele exterioare ale voletilor si controlat defectoscopic pentru fisuri , conform desen anexat.
Desen
Oferta poate fi depusa pana la data de 15.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresele de e-mail :
paul.radulescu@comoti.ro si ruxandra.slujitoru@comoti.ro
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial. Detalii
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
2.21 COBRA
Prezentare generala | Prezentare detaliata | Prezentare rezultate


PREZENTARE DETALIATARezumat proiect

Proiectul se desfăşoară în cadrul parteneriatului Uniunea Europeană – Rusia şi îşi propune să beneficieze de cele mai recente realizări tehnologice în scopul reducerii zgomotului rotoarelor contrarotative testate în cadrul programului VITAL FP6. Reducerea zgomotului se va realiza cercetând grade de diluţie mai mari (15 – 25) care conduc la o viteză la vârful paletei mult redusă şi un număr mai mic de palete. Proiectarea va asigura o eficienţă aerodinamică cel puţin egală cu cea obţinută în cadrul programului VITAL. 

Obiective proiect

COBRA urmăreşte să fructifice experienţa dobândită atât în UE cât şi cea a partenerilor ruşi, experienţă ce va fi materializată printr-o concepţie/optimizare de proiectare multidisciplinară a arhitecturii Rotoarelor Contrarotative pentru motoare cu Grad Foarte Mare de Diluţie. COBRA este un proiect ambiţios care urmăreşte să îndeplinească cerinţele de mediu ACARE, ceea ce implică o îmbunătăţire considerabilă a arhitecturii noului motor. Bazate pe cele mai noi cuceriri ale ştiinţei, pe specializările complementare ale participanţilor la proiect şi pe activităţile prevăzute, obiectivele urmărite de cei 9 parteneri, foarte ambiţioase, dar realizabile sunt: să reducă zgomotul cu 9 EPNdB /operaţie in raport cu motoarele aflate în serviciu până în anul 2000 cu aceeaşi eficienţă a îmbunătăţirilor ca cea obţinută în programul VITAL pentru grade de diluţie mai mici (~ 2/2,5 puncte). Consorţiul COBRA a fost format astfel încât să asigure o experienţa multidisciplinară provenită din diferite domenii de activitate, atât din Europa cât şi din Federaţia Rusă: unităţi industriale, centre de cercetare, universităţi, întreprinderi mici şi mijlocii. Coordonat de ONERA din partea europeană şi de CIAM din partea Federaţiei Ruse, consorţiul Cobra este format în principal din foştii parteneri ai proiectului VITAL WP 2.4. Proiectul COBRA se bazează pe un consorţiu foarte dinamic, cu parteneri care se cunosc între ei, ceea ce va duce la o colaborare multidisciplinară solidă între oamenii de ştiinţă din Europa şi cei din Federaţia Rusă.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE COMOTI

Activităţile pe care urmează să la desfăşoare COMOTI împreună cu CIAM, Institutul Central Pentru Motoare de Aviaţie din Moscova, Federaţia Rusă în cadrul proiectului COBRA sunt cuprinse în pachetul 3 (WP 3).
Obiectivele pachetului 3 sunt:
- elaborare desene de execuţie pentru piesele aferente celor două variante de module compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- execuţie piese componente pentru cele două module de compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- transportul din UE în Federaţia Rusă ale celor două module asigurând cadrul legal cel mai favorabil pentru procedurile vamale
- pregătirea bancului de încercări C-3A şi a celor două module în vederea efectuării testelor
- testări cu cele două module de compresor contrarotativ cu grad foarte mare de diluţie
- prelucrare rezultate
În conformitate cu cele de mai sus, activităţile pe care COMOTI le va avea de îndeplinit sunt următoarele:
- execuţia şi livrarea pieselor ce intră în componenţa celor două module de compresor (lunile 19¬÷30). Aceasta înseamnă execuţia executarea pieselor ce intră în alcătuirea compresoarelor şi organizarea transportului acestor piese de la COMOTI (România) la CIAM (Rusia) asigurând cadrul legal pentru procedurile vamale.
Pe baza desenelor de detaliu ale celor două module de compresor contrarotativ cu grad mare de diluţie, COMOTI se va ocupa şi de aprovizionarea cu semifabricatele corespunzătoare, asigurând fabricaţia pieselor în conformitate cu specificaţiile din documentaţia de execuţie elaborată în faza de proiectare, şi anume:
1) primul set de piese:
- 2 discuri, 4 trunioane şi 4 sisteme fixare
- 4÷5 carcase, buster IGV
- elemente de fixare pe bancul de probe C-3A
2) al doilea set de piese:
- primul set de palete din aliaj de titan pentru rotorul 1 şi rotorul 2 al modulului compresor (varianta europeană sau cea rusească – în funcţie de care variantă este gata mai întâi)
- al doilea set de palete din aliaj de titan pentru rotorul 1 şi rotorul 2 al modulului compresor (varianta europeană sau cea rusească – în funcţie de care variantă este gata ultima).
Toate piesele vor fi împărţite în două tranşe în scopul de putea suprapune faza de prelucrări cu cea de implementare.
Această activitate va fi împărţită în 5 faze:
Faza 3.2.1: Aprovizionare. Metodologie calcul geometrie de fabricație.
Faza 3.2.2: Execuţie primul set de piese
Faza 3.2.3: Execuţie al doilea set de piese
Faza 3.2.4: Controlul calităţii produselor
Faza 3.2.5: Elaborare documentaţie pentru vama, transport
Date de intrare: desene de execuţie pentru cele două variante de ventilator contrarotativ de la Activitatea 3.1 şi geometria 3D pentru 2 variante de ventilator contrarotativ la rece, corespunzător WP2.
Date de ieşire: livrarea pieselor pentru cele două module de ventilator de la COMOTI către CIAM în vederea testării pe bancul de probă (Activitatea 3.3) Livrabile:
Raport privind calculul geometriei de fabricație pentru ventilatoarele contrarotative ale motorului turboreactor cu dublu flux.
Raport privind execuţia primului set de piese luna 24
Raport privind execuţia primului set de piese luna 27

REZULTATE ESTIMATE

Fabricație stand de încercare pentru ventilatoare contrarotative. Elaborare documente pentru export. Organizare transport piese fabricate către Federația Rusa.

Prezentare generala | Prezentare detaliata | Prezentare rezultatePrima Pagina | Despre Noi | GDPR | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.