DIRECTII PRINCIPALE
DE CERCETARE
  PARTICIPAREA LA
PROIECTE EUROPENE
  PARTICIPAREA LA
PROGRAME NATIONALE
  LABORATOARE PENTRU
EXPERIMENTARI, TESTARI
SI CONTROL
  CERCETARE-DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA
  RECUNOASTERI ALE
ACTIVITATII DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
  SISTEMUL DE MANAGEMENT
AL CALITATII
  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
  RAPOARTE DE ACTIVITATE
  CONDUCERE
  COLECTIVE DE CERCETARE
  REZULTATELE CERCETARII
  INSTALATII DE INTERES NATIONAL
  JURNALUL STIINTIFIC TURBO

  Anunturi
 
I.N.C.D.T. COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de instalatii de de cercetare experimentala in domeniul aeronautic: Detalii
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari de demontare, transport, descarcat si montat platforme si cadre agabaritice de la S.C. INAR S.A. Brasov la I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 16.05.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail :contact@comoti.ro.
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Lucrari constructii-montaj pentru reabilitare si instalare doua skiduri de compresoare in sector MARGHITA Detalii
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial:
1. Compensator - constructie sudata conform desen anexat;
2. Difuzor - constructie sudata conform desen anexat .
Ofertele pot fi depuse prin e-mail la adresa contact@comoti.ro pana marti 27.03.2018 ora 12,00
Desen1 Desen2
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona Serviciul de Cercetare privind analiza FEM a mecanismului de inchidere (container si presa mecanica )din cadrul proiectului SEALPHO 2. Termenul de finalizare a serviciului este de 60(saizeci) de zile de la data semnarii contractului.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 26.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele materiale :
- teava Cu 99,9 φ 28 * 1* 5000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
- teava Cu 99,9 φ 13 * 1* 4000 conform S.R. EN 1057 - R250 - 108 buc.
Ofertele pot fi depuse pana la data de 21.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresa de e-mail : contact@comoti.ro
 
I.N.C.D. Turbomotoare COMOTI are intentia de a achizitiona serviciu de executie ANSAMBLU COT PALETAT , reprezentand o constructie sudata electric pe dispozitiv , detensionata dupa sudura , ajustata la proeminentele exterioare ale voletilor si controlat defectoscopic pentru fisuri , conform desen anexat.
Desen
Oferta poate fi depusa pana la data de 15.02.2018 , ora 16,00 , electronic , la adresele de e-mail :
paul.radulescu@comoti.ro si ruxandra.slujitoru@comoti.ro
 
INCDT COMOTI are intentia de a achizitiona urmatoarele produse destinate pentru configurarea de standuri de cercetare experimentala echipamente mecanice din domeniul masinilor paletate rotative de inalta turatie si spatial. Detalii
 
ANUNT INCHIRIERE
Din 28.11.2017
Detalii
 
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze "elemente de etansare de tipul composite gaskets, specifice mediului spatial". Elementele de etansare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici tehnice: sa functioneze in intervalul de temperatura -120℃/+80℃, sa reziste la radiatii, mantaua elementului de etansare sa fie dintr-un material care sa aiba un factor de frecare fata de titan de maxim 0.2 si factorul de incarcare a arcului intern sa fie de maxim 2N/mm.
 
I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI intentioneaza sa achizitioneze << sculptura marmura PASARE cu h = 150 cm >>
 
INCDT COMOTI achizitioneaza servicii de sudura in vederea realizarii structurii metalice a produsului Cadru WRTF.
 
INCDT COMOTI organizeaza concurs pentru incadrarea pe grade stiintifice a personalului din activitatea de cercetare stiintifica Detalii
 
SELECŢIE DE OFERTE PENTRU PRELUARE DEŞEURI Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 30 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know- how in domeniul controlului si reducerii zgomotului industrial. Detalii
 
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intentioneaza ca in perioada 14 iulie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa propuna spre finantare proiecte ce au drept scop principal transferul de cunostinte, expertiza in domeniul industrial catre entitati avand statut de intreprinderi (entitate legala care desfasoara o activitate economica ce consta in a oferi produse/servicii pe piata). Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Tehnologie inovatoare de stocare a energiei in sistem CAES" (Compressed Air Energy Storage) prin utilizarea de compresoare si expandere cu surub. Detalii
 
Parteneriate pentru transfer de cunostinte, proiectul "Echipament performant pentru actionarea vanelor din reteaua de distributie si transport a gazelor combustibile" Detalii
 
Anunt de intentie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat pentru actiunea 1. 2. 3 - programului operational competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunostinte" Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul ENERGIE, MEDIU SI SCHIMBARI CLIMATICE Detalii
 
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucuresti, in calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public in domeniul cercetarii - dezvoltarii turbomotoarelor, intentioneaza ca in perioada 27 iunie - 11 august 2015 sa elaboreze si sa depuna spre finantare propuneri de proiect ce au ca principal scop transferul de cunostinte, expertiza si know-how in domeniul producerii energiei termice si in cel al autovehiculelor hibride. Detalii
 
In perioada 10 iulie-11 august 2015, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI din Bucuresti isi propune sa dezvolte un proiect de cercetare ce are ca tema dezvoltarea unei turbine de tip ejector pentru transformarea energiei cinetice a fluidului in energie mecanica si/sau energie electrica prin captarea si accelerarea unui jet motor de fluid. Detalii
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în calitate de institut de cercetare-dezvoltare de drept public în domeniul cercetării - dezvoltării turbomotoarelor, intenţionează ca în perioada 27 iunie – 11 august 2015 să elaboreze şi să depună spre finanţare o propunere de proiect ce are ca principal scop transferul de cunoştinţe, expertiză şi know- how in domeniul materialelor avansate Detalii
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I. Detalii
 
INCD Turbomotoare COMOTI are spre vanzare "Elemente instalatie experimentala producere energie electrica tip ORC, putere electrica max. 3kWe" Detalii
 
Proiectul POSDRU cu numarul de identificare 90/2.1/S/62399 a inceput.. Detalii
 
INCDTurbomotoare COMOTI detine licenta GHH-RAND de productie si service pentru compresoarele cu surub. Contact

 
2.9 TURBOMAT
Prezentare generala | Anunturi de presa | Prezentare proiect | Rezultate | Echipamente si aplicatii software | Informare si publicitare | Achizitii publice


REZULTATE


Utilizarea metodelor de calcul numeric pentru simularea proceselor de turnare si solidificare unidirectionala a superaliajelor cu baza nichel studiate constituie o metoda eficienta, economica si rapida de simulare a proceselor reale cu luarea in considerare a proprietatilor fizice si termochimice ale materialelor utilizate.

Simularea procesului de solidificare cu ajutorul aplicatiei ProCAST® a permis evaluarea caracteristicilor macrostructurale ale aliajelor studiate, determinarea gradului de dezorientare a grauntilor in procesul de solidificare unidirectionala, a densitatii de graunti si a dimensiunilor medii ale acestora, precum si previzionarea conditiilor de realizare in conditii reale a paletelor de turbina cu structura columnara si monocristalina prin metoda Bridgman. Caracteristicile intrinsece ale superaliajului cu baza nichel CMSX-4 utilizat in cadrul cercetarilor au fost evaluate prin metode moderne si de foarte mare acuratete utilizand tehnici de microscopie electronica cu baleiaj, microanaliza, difractie de raze X si microscopie electronica prin transmisie de rezolutie inalta.

Rezultatele cercetarilor efectuate au demonstrat ca in conditiile limita stabilite prin experimentari si luate in considerare in cadrul procesului de simulare s-a realizat o foarte buna corelare intre rezultatele obtinute prin cele doua metode (solidificare virtuala si reala), validate prin realizarea de palete prototip cu structura monocristalina, columnara si echiaxa care au fost supuse inspectiei nedistructive si distructive in conformitate cu prevederile standardelor de caltate utilizate in aviatie.

In cadrul proiectului a fost stabilita de asemenea si o metoda rapida, precisa, de inspectie tridimensionala a pieselor prototip prin utilizarea unui scanner 3D cu lumina alba, ca o alternativa la metodele clasice, dar complicate, de durata si foarte scumpe, de utilizare a masinilor de masurat in coordonate.

Prin utilizarea aplicatiei Pandat® s-au efectuat calcule ale diagramelor de faza bazate pe calcule termodinamice in sisteme multifazice, multicomponente, prin utilizarea rezultatelor detaliate ale analizelor microcompozitiionale in scopul determinarii punctelor de transformare in stare lichida si solida, studierii influentei elementelor de aliere asupra procesului de solidificare, analiza procesului de segregare compozitionala si validarea solutiei propuse pentru tratamentul termic aplicat.

Testarea materialului cercetat in conditii severe de solicitare s-a realizat printr-un program complex de incercari mecanice la diferite temperaturi care a permis caracterizarea complexa din punct de vedere fizico-mecanic si structural. Validarea solutiilor propuse s-a efectuat prin incercarea paletelor prototip pe standul de incercari gazodinamic in conditii de incercare superioare celor proiectate. Pe baza rezultatelor incercarilor la fluaj efectuate la diferite temperaturi si eforturi unitare au fost trasate diagramele Larson-Miller si s-a stabilit anduranta la fluaj a paletelor din superaliaj cu baza nichel CMSX-4 cu structura monocristalina si columnara.

Rezultatele finale ale cercetarilor au scos in evidenta viabilitatea metodelor de simulare utilizate si consistenta cercetarilor efectuate in scopul corelarii caracteristicilor intrinsece de material cu procesele tehnologice, proprietatile fizico-mecanice si previzionarea comportarii in exploatare a paletelor prototip realizate. Pe baza acestor rezultate, parametrii tehnici si tehnologici determinati, utilizarea metodelor moderne de realizare a modelelor prin prototipare rapida 3D, precum si informatiile cu valoare stiintifica obtinute referitoare la procesul tehnologic si caracteristicile de material, creaza conditii validate experimental pentru utilizarea metodelor de simulare propuse pentru stabilirea conditiilor de realizare si a altor componente de turbina din materiale avansate de ultima generatie, fara sa mai fie necesara parcurgerea ciclurilor de experimentari, care in cazul realizarii pieselor turnate de precizie din superaliaje cu baza nichel sunt de durata, necesita o pregatire de fabricatie complexa si sunt foarte costisitoare.


In cadrul activitatilor desfasurate s-au obtinut rezultate concrete care au condus la realizarea indicatorilor si atingerea obiectivelor proiectului:

  • Crearea unui nucleu de competenta stiintifica in domeniul proceselor avansate;
  • Dezvoltarea de competente solide in domeniul procesarii materialelor pentru aplicatii la temperaturi ridicate;
  • Generarea unor rezultate stiintifice de mare interes economic;
  • Completarea infrastructurii de cercetare cu instrumente moderne;
  • 7 articole publicate in reviste de specialitate;
  • 1 cerere de brevet de inventie inregistrata la OSIM;
  • 2 locuri de munca nou create in CD.
Prezentare generala | Anunturi de presa | Prezentare proiect | Rezultate | Echipamente si aplicatii software | Informare si publicitare | Achizitii publicePrima Pagina | Despre Noi | GDPR | Contact | Logare
© 2017 COMOTI - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare. Toate drepturile rezervate.